Overname Web-Works door 1Itnet

1Itnet B.V. zal met ingang van het nieuwe jaar alle internetgerelateerde activiteiten van Web-Works in Makkum overnemen. Daarmee wordt een samenwerking, die al dateert van 2003, bestendigt. Voor de klanten van Web-Works verandert er zo goed als niets, anders dan dat 1Itnet B.V uw aanspreekpunt voor service en andere diensten zal worden.
Wij zijn de heer Jacques Hoogenboom erkentelijk, dat hij bereid is voorlopig aan te blijven als contractpartner van 1Itnet B.V. om de klanten van voorheen Web-Works te Makkum te bedienen.

C. Stevens,
directeur 1Itnet B.V.

Web-Works
In de twintig jaar dat ik vanuit Web-Works heb mogen werken, heb ik veel mensen en ondernemingen leren kennen en in goede harmonie kunnen samenwerken. Ik wil u hartelijk danken voor het in mij gestelde vertrouwen in deze periode.
Met ingang van 1 januari 2019 draag ik mijn werkzaamheden over aan 1Itnet B.V., een partner waarmee ik al meer dan vijftien jaar op zeer constructieve wijze heb samengewerkt. Het is mijn vaste overtuiging dat 1Itnet B.V. de dienstverlening zal voortzetten op de manier die u van mij gewend bent.
In het volste vertrouwen draag ik dan ook mijn internetactiviteiten over.

J.A. Hoogenboom